Jump to the main content block

Full Time Faculty

ImgDesc
Ching-Lan Chang
 Professor & Chairman
Office Tel No.:62332 / 55329
E-mail:jinlanc@tea.ntue.edu.tw
廖卓成
Cho-Cheng Liao
Professor
Office Tel No.:55064
E-mail:lcs@tea.ntue.edu.tw
林于弘
Yu-Hung Lin
Professor
Office Tel No.:55186
E-mail:fbi@tea.ntue.edu.tw
孫劍秋
Chien-Chiu Sun
Professor
Office Tel No.:55437
E-mail:sun0761@tea.ntue.edu.tw
陳俊榮
Chun-Jung Chen
Professor
Office Tel No.:55436
E-mail:mengfan@tea.ntue.edu.tw
黃雅歆
Ya-Hsin Huang
Professor
Office Tel No.:55085
E-mail:masako@tea.ntue.edu.tw
郝譽翔
Yu-Hsiang Hao
Professor
Office Tel No.:55432
E-mail:haoyh1021@gmail.com
李嘉瑜
Chia-Yu Lee
Professor
Office Tel No.:55438
E-mail:floralee@tea.ntue.edu.tw
郭強生
Chiang-Sheng Kuo
Professor
Office Tel No.:55161
E-mail:yousee@tea.ntue.edu.tw
田富美
Fu-Mei Tien
Professor
Office Tel No.:55434
E-mail:tientien@mail.ntue.edu.tw
許育健
Yu-Chien Hsu
Professor
Office Tel No.:55433
E-mail:yuchien0423@gmail.com
陳佳君
Chia-Jiun Chen
Professor
Office Tel No.:55435
E-mail:chia2032@tea.ntue.edu.tw
周美慧
Mei-Hui Chou
Associate Professor & CLEC Chairman
Office Tel No.:55321、82086(CLEC)
E-mail:chouyuki@tea.ntue.edu.tw
鄭柏彥
Po-Yen Cheng
Associate Professor  & RAWC Chairman
Office Tel No.:55063
E-mail:poyen@tea.ntue.edu.tw
宋如瑜
Ju-Yu Sung
Associate Professor
Office Tel No.:55530
E-mail:songjuyu@mail.ntue.edu.tw
楊宗翰
Tsung-Han Yang
Associate Professor
Office Tel No.:53301
E-mail:yang1013@mail.ntue.edu.tw
許文獻
Wen-Hsien Hsu
Associate Professor
Office Tel No.:55060
E-mail:ncch666@tea.ntue.edu.tw
曾世豪
Shih-Hao Tseng
Associate Professor
Office Tel No.:55428
E-mail:ctw0410@mail.ntue.edu.tw
林文韵
Wen-Yun Lin
Assistant Professor 
Office Tel No.:55431
E-mail:wenyun@tea.ntue.edu.tw
盧欣宜
Hsin-Yi Lu
Assistant Professor
Office Tel No.:55231
E-mail:doralu@tea.ntue.edu.tw
Click Num: