Top

  本系業於108年3月12日辦理甄選作業,錄取名單如下: 暑期班教師 正取:華碩三張百惠    語四甲李旼   語四乙高慶玟   暑期幼稚班實習教師 正取:幼三甲吳佳臻   幼四甲張証媛  幼四甲尹少璇    幼碩三林君穎    幼四甲林郁翎 備取:幼三甲高亞甄 ----------------------------------------------------------------- 108年日本大阪中華學校暑期班教師與助教甄選  簡章報名表下載

107學年度第2學期龍山寺獎學金申請事宜, 歡迎符合條件之學生於3月20日(三)前向系辦提出申請。 一、申請資格 (一)限大學部學生。 (二)學業成績107學年度上學期成績平均80分以上,操行乙等以上。 二、申請方式: (一)依學業成績高低擇10名錄取。 (二)學生檢附文件: 1.申請書 2.107學年度上學期成績單 3.清寒證明文件 *本獎學金1系所僅提供1名學生錄取資格(每名10,000元。) 龍山寺獎學金申請表